મળે જો મન

લગાગાગા /૪

મળેજો મન મનાવી લે, સમયની ધારમાં વ્હાલે.
મળે જો પ્રભુ વધાવી લે, હૃદયની ધારમાં વ્હાલે.

ગુણાંકો ગાળતાં રોમે, વળાંકો વાળતાં જોમે.
મળેજો ડગ સમાવી લે, વિનયની ધારમાં વ્હાલે.

બધુંએ નામળે જોજે, મળે એ માનથી લેજે.
મળેજો ગમ વહાવી લે, મલયની ધારમાં વ્હાલે.

કનડતું ગાળશે બોજે, ખખડતું બાળશે રોજે.
મળેજો રસ ભરાવી લે, પ્રણયની ધારમાં વ્હાલે.

રડીને કોકિલા જાગે, હસીને ચાહતે ફાગે.
મળેજો પલ લખાવી લે, વિજયની ધારમાં વ્હાલે.

🖊️Kokila Rajgor

Published by Deep Gurjar

Deep Gurjar, Gir-Somnath based an author, published one poetry book on his name, which name is "the poetry of a common man". He is the founder of "Shabdoni Sangathe" group. This group supports new poet & writer for developing their skills. & Also motivate them by organizing different different competitions and post their writeups on social media. SNS group publish an e-magazine every month. Deep Gurjar is a columnist also in Sanjog News & Sorath Dhara (Saptahik). & By educational qualification he is a student of B.tech (Dairy Technology).

2 comments on “મળે જો મન”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *