section and everything up till
*/ ?> ભક્તોનું પેટ્રોલપંપ - Shabdoni Sangathe

ભક્તોનું પેટ્રોલપંપ

(રાગ : ભક્તોની ચિંતા બધી ભગવાનને રે…)

ડાકોર ભક્તોનુ પેટ્રોલપંપ છે રે,
આનંદની ટાંકી ત્યાં ફુલ થઈ જાય… ડાકોર…(૧)

કાયા રૂપી ગાડી ઝોકા જો ખાય તો રે,
હરિનામ જોરે ત્યાં ધક્કો મરાય… ડાકોર…(૨)

શ્રદ્ધા રૂપી કેશ કે કાર્ડ ત્યાં ચાલતા રે,
ભાવતું વૈદ્યે કહ્યું કહેવાય… ડાકોર…(૩)

પાપ રૂપી પંચર પડે તોય આવજો રે,
સમુ કરનારો રણછોડ રાય… ડાકોર…(૪)

“પુનિત” પ્રમાણ પ્રભુનુ આપતાં રે,
યુવા કવિ અનુભવે સઘળું લખાય… ડાકોર…(૫)

શ્રી સંત પુનિત કૃપાથી
રચના : મિરલ ભાવેશભાઈ પટેલ (યુવા કવિ)

4 comments on “ભક્તોનું પેટ્રોલપંપ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *