section and everything up till
*/ ?> દ્રૌપદી વસ્ત્રહરણ - Lekhanotsav - Shabdoni Sangathe

દ્રૌપદી વસ્ત્રહરણ – Lekhanotsav

છંદકાવ્ય
માત્રામેળ છંદ : હરિગીત

શ્વેત સુવાળી દ્રૌપદીનુ, હૃદય વિચલિત થઈ રહ્યું,
સુણી સમાચાર સભાનાં, એ નયન ચિંતાતુર થયાં,
હાર્યા યુધિષ્ઠીર સત્તાઓ, સૌ ભાઈ સંગ જાતને,
પાસાં હજુય છુટતાં નથી, રે દોષ દેવો ધરમને?. ………(૧)

સ્વ પત્નિને દાવે લગાડી, જુગારમાં દુર્યોધને,
દાવે લગાડી દ્રૌપદીને, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે,
ષડયંત્રો રચ્યાં શકુનિએ ને દ્યૂત જીત્યાં કૌરવો,
દ્રૌપદી સહિત દાસ બન્યાં, શૂરવીર સમાં પાંડવો. ………(૨)

આદેશ આપ્યો દ્રૌપદીને, સભામાં હાજર થવા,
સુણી અધર્મો સભાનાં એનાં, નયન ક્રોધે રે ચડ્યાં,
એ સૂક્ષ્મ એવી ક્ષણમાં, લાખ પ્રશ્નો વરસી રહ્યાં,
હૃદય તૂટ્યું, મન ભાંગ્યું, અપમાનથી કોપિત થયા. ……..(૩)

દ્રૌપદી કહે દાસીને, “આ મને સ્વીકાર્ય નથી”,
“દુર્યોધનનાં દાસને રે, મારા પર અધિકાર નથી”,
પાંચેય બળવાન પતિઓને, પ્રશ્ન છે કૃષ્ણાનો,
સ્વયંને હારી ગયાં પછી, મને કેમ તે હાર્યા?. ……. (૪)

દ્રૌપદીનું એ કથન કહ્યું, દાસીએ દ્યૂતસભામાં,
ક્રોધ ફાટ્યો દુર્યોધનનો, અહંકાર ભભૂકી ઉઠ્યો,
આદેશ આપ્યો દુશાસનને, બળથી ઘસડી લાવે,
નિર્વસ્ત્ર કરે યજ્ઞસેનીને, પ્રતિશોધ પુરો કરે. ……… (૫)

એ દ્રૌપદીનાં ભવનમાં, રાક્ષસ બની પેસી ગયો,
કેશ ખેંચી દ્રૌપદીને, બળપૂર્વક સ્પર્શ કર્યો,
નાજુક નમણી કાયાને નિર્દય બની ઘસડી રહ્યો,
ખેંચી રહ્યો એ ક્રૂરતાથી સભામાં અટકી પડ્યો. ……… (૬)

ક્રોધનાં અંગાર વરસ્યાં, દ્રૌપદીનાં પ્રલાપમાં,
વિદુર, ભીષ્મ, દ્રોણ પાસે, ન્યાય માંગે એ સભામાં,
પાંચેય પતિ નિરાધાર બન્યાં, શિશ ઝુકાવી શરમમાં,
સ્વમાન માટે લડત લડતી, મદદની એ આશમાં. ……….(૭)

અટ્ટહાસ્યથી ગુંજે સભા કૌરવોનાં ત્રાસથી,
કુટિલ શકુનિ મૂંછો મરડે કુટિલતાનાં એ ગર્વથી,
મૌન રહ્યાં મહારથીઓ, ધર્મથી બંધાઈ ગયા,
અધર્મનાં અંધકારમાં, ધર્મ દીપક ઝાંખાં પડ્યાં. ……..(૮)

પ્રશ્નો સાથે ઝઝુમીને શરીર થકી થાકી પડી,
મદદ માંગી એણે સખાની ગોવિંદનુ રટણ કર્યું,
રુદન કરીને, હાથ જોડી, સભા વચ્ચે અડગ ઉભી,
મૂંછો મરડતો દુશાસન એ સાડલો ખેંચી રહ્યો. ………(૯)

એ જેમ જેમ ચીર ખેંચતો, તેમ તેમ વધી રહ્યાં,
થાકી ગયો એ ચીર ખેંચી, ભોંયને ચાટી રહ્યો,
એ ચીર પૂર્યા હરિએ અને લાજ રાખી સખીની,
હર યુગે યુગે હરિ આવ્યાં, હર નારીનાં રક્ષણ હિતે. …… (૧૦)

(દ્રૌપદીનાં અન્ય નામ : યજ્ઞસેની, કૃષ્ણા, પાંચાલી)

🖊️Disha Patel

Published by Deep Gurjar

Deep Gurjar, Gir-Somnath based an author, published one poetry book on his name, which name is "the poetry of a common man". He is the founder of "Shabdoni Sangathe" group. This group supports new poet & writer for developing their skills. & Also motivate them by organizing different different competitions and post their writeups on social media. SNS group publish an e-magazine every month. Deep Gurjar is a columnist also in Sanjog News & Sorath Dhara (Saptahik). & By educational qualification he is a student of B.tech (Dairy Technology).

6 comments on “દ્રૌપદી વસ્ત્રહરણ – Lekhanotsav”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *